map

Garage

In ons garagebedrijf wordt onderhoud en reparatie uitgevoerd aan alle in Nederland gangbare auto's.

De nadruk ligt op preventief onderhoud, waarbij wordt getracht de jaarlijkse keuring (Algemene PeriodiekeKeuring) samen te laten vallen met de door de importeur geadviseerde minimaal 1-jaarlijkse onderhoudsbeurt. Hierdoor wordt het onderhoud aan de auto teruggebracht tot 1 keer per jaar en de onderhoudskosten geminimaliseerd.

Reparaties die tijdens de beurt nodig worden geacht, worden enkel en alleen uitgevoerd na telefonische of mondelinge toestemming!

Bij APK met een grote onderhoudsbeurt is de keuring gratis! Tevens wordt u geadviseerd over de toekomstige te verwachten reparaties

Ons streven is onderhoud en reparatie tot 1 keer per jaar te beperken, zodat u steeds een jaar veilig en zeker vooruit kunt!

border